T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Covid19-Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimlerimiz Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 25.3.2020
Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs Hastalığı (Covid-19)  kaynaklı olağanüstü durum sebebiyle tüketicilerimizin korunmasında, gıda güvenirliliği ve gıda hijyeninin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu maksatla Koronavirüs Hastalığının yayılmasının önüne geçilebilmesi için Bakanlığımızın da talimatları gereği; belirlenen gıda işletmelerinde alınması gereken asgari teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin İl ve İlçe Müdürlüğümüz personellerince bilgilendirme denetimleri büyük bir titizlikle yapılmaktadır.

Öncelikle fırın/unlu mamul üreten işletmeler, marketler başta olmak üzere personel hijyeninin sağlanması için koruyucu eldiven, galoş, bone kullanılması, uygun yerlerde el dezenfektanlarının bulundurulması, gıdaların kesinlikle elle temasının önlenmesi, çalışanlar ve müşterilerle sosyal mesafenin korunması vb. konularda bilgilendirme denetimleri devam edecektir.

Esnafımızın ve vatandaşlarımızın konuya ilişkin azami hassasiyet göstermeleri küresel hale gelen Koronavirüs salgınının önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Gerekli hassasiyeti gösteren tüm işletmelerimize teşekkürlerimizi sunarız.