T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ YEDEK LİSTE TAAHHÜTNAMELERİ İMZALANDI

Yayın Tarihi : 3.08.2023

2022 yılı düve desteklemesinde İlimizde 01.12.2022-27.01.2023 tarihleri arasında başvuru yapmış olan 53 yetiştiriciden 6 tanesi daha önce asil listede yer almıştı. Geriye kalan 47 yetiştiricimizin başvurusu Bakanlığımızca yedek listede onaylanmıştır.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 01.08.2023 tarihinde saat 14:00'da yapılan toplantıda merkez ilçeden başvurusu onaylanan 32 yetiştirici taahhütname imzalamış, yetiştiricilere teknik ve sağlık şartnamesi, hastalıktan ari işletme listesi, düve yetiştirme merkezleri listesi ve istenilen evraklar listesi teslim edilerek bilgilendirme yapılmıştır.

Taahhütname imzalayıp teknik ve sağlık şartnamesini teslim alan yetiştiriciler 01.08.2023 tarihinden itibaren 25.12.2023 tarihine kadar düve alımı yaparak destekleme talebinde bulunabileceklerdir. Ayrıca asil listede yer alan ve henüz alım yapmamış olanların, alım süreleri 25.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Fatura karşılığı düve yetiştirme merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, TİGEM çiftliklerinden, Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden, yetiştirici veya üretici birliklerinden uygun hayvan alımlarında gebe düve başı 16.000,00 TL, 8-15 aylık boş düve başı 10.000,00 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Yurt içinde doğmuş ve Düve Yetiştirici Merkezlerinden alımlarda ise gebe düve başı 20.000,00 TL, 8-15 aylık boş düve başı 12.500,00 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Satın alınan hayvanlar 2 yıl süre ile satılamayacaktır.